Představa nevěřících lidí je, že Bůh musí být jenom dobrý a dávat lidem jen to dobré. Ptají se:„Proč Bůh dopouští války, nemoci nebo hlad?“ Bůh? Ne to je svobodná lidská vůle. Adam s Evou měli svobodnou vůli. A protože jedli ze stromu poznání, tak poznali dobré i zlé. Poznali dobré i zlé. Nemoci, války, bolest, strach apod. Od toho chtěl Bůh lidi ochránit. Ale nechtěl z nás mít loutky. A tak dal lidem na výběr. To, že si lidé vybrali, nemůžeme svádět na Boha.      

Mám rád příběhy. Rád je poslouchám nebo se na ně dívám když, je to film. Nejlepší jsou ovšem ty, co zažila nějaká osoba na vlastní kůži a vypráví mi je a já můžu poslouchat. K čemu by nám ale byly příběhy lidí? Úplně ty nejlepší jsou, když mi někdo vypráví, co neuvěřitelného zažil s Ježíšem na vlastní kůži. To mě povzbuzuje. A nemusí to být ohromující věci. Kolikrát mě povzbudí i maličkost.

Pro dnešek jsem vybrala téma, které není úplně jednoduché zpracovat, protože člověk velice snadno sklouzne k frázím a klišé. A protože bych se ráda vyhnula těmto klišé a frázím, tak bych se s vámi ráda podělila o můj pohled a budu moc ráda, pokud se zapojíte také a přidáte svůj pohled, protože sdílení vlastních zkušeností je velice důležitou inspirací pro náš duchovní život. Je to jednou ze základních funkcí církve. Setkala jsem se s několika lidmi, kteří říkali, že církev není důležitá, že věří v srdci a ostatní k tomu nepotřebuje, ale podle mě to není pravda, protože člověku chybí sdílení jeden s druhým a vzájemné obohacování.

Jan 8,12  Matouš 5,14  Jan 12,35

Nadšení to je to co potřebujeme. Hořet, nepodléhat každodenní rutině, všednosti, fádnosti a stereotypu, trvale udržovat žár lásky ve vztazích k Bohu, k lidem a ke všemu, co děláme. Nemusí jít jen o křesťanský, ale i docela obyčejný lidský a občanský zápal, nadšení ve službě druhým, elán v misijních aktivitách, ochota a schopnost obětovat se, jít nevyšlapanou cestou, to je, oč tu jde. Co oslovuje, inspiruje, co dává životu chuť, barevnost, a vlastně potvrzuje smysl lidské existence. Protože kde se ztratila vášeň, kde chybí horlivost, člověk nebude spokojen. Buď ji bude hledat kdekoliv, anebo usoužen žízní po životě, únavou a ztrátou motivace, vyhasne a dohoří jako svíčka nebo doutnající knot bez jediné jiskry.

Na velikonoce jsme slavili tradiční sederovou večeři, měli jsme tu čest uvitat mezi námi hosta, který přinesl nový pohled na sederovou večeři a ukázal nám podstatné rozdíly mezi večeří Starozákonní a Novozákonní

Přesný postup večeře můžete nalézt zde:

 

Passover – Cross. Read Ex 12: 11 – 14; Mark 14: 16 – 26 and 1Cor 11: 23-26.

NKJ Hebrews 10:1 For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect.