Jsme skupina mladých křesťanů, kteří se pravidelně schází každé v úterý 18:15 v budově Církve bratrské na Kladně.

 

Další setkání bude ve čtvrtek 12.10.2017 od 18:30.

 

    Rádi přemýšlíme nad Božím slovem, jak ho prakticky aplikovat do každodenního života. Vzájemně se podepíráme v těžkých životních situacích. Sice máme každý jiné zájmy, jiný vkus, posloucháme jinou hudbu či máme rádi jiné filmy, přesto dokážeme najít společná témata. I přes vzájemnou rozdílnost jsme spojeni Kristem, který každému dává svůj úkol.

    Pokud máš pocit, že tvůj život nemá smysl, přijď se podívat na naše setkání. Jsme normální lidé jako ty, se stejnými starostmi a radostmi se kterými se můžeme sdílet. Bůh je Láska, která je tu pro každého a mění životy. Může změnit i tvůj.

 

Verš pro rok 2016:
Verš pro rok 2016